Etsi:
Olet täällä: EtusivuKilpailutKilpailusta tiedottaminen

Kilpailuista tiedottaminen

Infoa ja ohjeistusta SK:n tulospörssistä keskustelun pohjaksi

SK:n tulospörssi koostuu STT:n välittämistä tuloksista sekä seurojen ja kisajärjestäjien lähettämistä tuloksista. Lisäksi SK:n urheilutoimitus poimii, jos aikaa on, tuloksia itse myös netistä. Käytännössä tämä ei kuitenkaan kiireisessä iltavuorossa onnistu, sillä lehden kokoaminen ja suunnittelua eli taitto, omien juttujen kirjoittaminen sekä STT:n ja avustajien juttujen editointi vie pääosan työajasta.

STT:n tulospörssikynnys on korkea. Se välittää tuloksia kattavasti vain yleisen sarjan SM-tason kisoista. Muista kisoista tulee valikoidusti kolmen kärki.

Seurojen ja kisajärjestäjien oma aktiivisuus on avainasemassa, jotta SK:n tulospörssi saadaan toivotulle tasolle. Taistelu palstatilasta on myös kovaa, sillä lajeja tulee koko ajan lisää ja kilpailut lisääntyvät. Ne lajit, jotka itse pystyvät välittämään tuloksensa nopeasti ja oikeassa muodossa, pääsevät käytännön syistä tulospörssissä paremmin esille.

SK:n urheilutoimituksen osoite on sk.urheilu@satakunnankansa.fi

Seurojen ja kisajärjestäjien tulosvälityksen tavoitteena pitää olla, että tulokset voidaan nostaa sähköpostista lehden omaan toimitusjärjestelmään suoraan kopioimalla. Mitä enemmän käsiteltävää tuloksissa on, sitä kauemmin niiden työstäminen lehtimuotoon kestää. Tärkeimpiä asioita seurojen välittämissä tuloksissa ovat

OIKEA MUOTO sekä VÄLITYSTAPA ja NOPEUS

OIKEA MUOTO:

Paikka.
Mikä Kisa.
Mikä sarja, mikä matka, (hiihtotyyli): 1) Etunimi Sukunimi Seura (pitää olla lyhennettynä)
tunnin.minuutit.sekunnit,sadasosat, 2) Etunimi Sukunimi Seura (pitää olla lyhennettynä)
tunnin.minuutit.sekunnit,sadasosat, 3) Etunimi Sukunimi Seura (pitää olla lyhennettynä)
tunnin.minuutit.sekunnit,sadasosat, 4) ) Etunimi Sukunimi Seura (pitää olla lyhennettynä)
tunnin.minuutit.sekunnit,sadasosat, 5) ) Etunimi Sukunimi Seura (pitää olla lyhennettynä)
tunnin.minuutit.sekunnit,sadasosat,

Esimerkki:

Noormarkku:
Kansalliset kisat.
Naiset, 5 km (v): 1) Milla Saari NaVire 15.50,55, 2) Milla Saari NaVire 15.50,55, 3) Milla Saari NaVire 15.50,55, 4) Milla Saari NaVire 15.50,55, 5) Milla Saari NaVire 15.50,55,

Seuraavat asiat ovat tärkeitä, jos tavoitteena on tehdä lehtikäyttöön räätälöityjä tuloksia:

- Järjestysnumeron eli sijan jälkeen tulee sulkumerkki ) ei pistettä tai pilkkua
- Etunimi ja sukunimi ovat lehdessä aina oikeassa järjestyksessä,
- seuran nimi pitää olla lyhennettynä
- tunnit, minuutit ja sekunnit erotetaan pisteellä
- sekunnin sadasosat erotetaan pilkulla
- kilpailijat erotetaan toisistaan pilkuilla
- kaikki turhat merkit lisäävät tulosten käsittelyaikaa, jokainen turha välilyönti tai turha mikä muu turha merkki on yksi turha poistolyönti myös toimituksessa
- yhden sarjan kilpailijat kirjoitetaan aina yhteen pötköön ja samaan kappaleeseen, ei allekkain, taulukkomallit tai vastaavat ovat lehtityössä hyvin ongelmallisia
- paras tapa on tehdä tulokset yksinkertaiseen Word-tiedostoon ja siirtää ne liitetiedostona tai suoraan sähköpostin rungossa vastaanottajalle


NÄIN EI SAA TEHDÄ

Noormarkku:
Kansalliset kisat:
1. Saari Milla Nakkilan Vire 15:50.55
2. Saari Milla Nakkilan Vire 15:50.55
3. Saari Milla Nakkilan Vire 15:50.55
4. Saari Milla Nakkilan Vire 15:50.55

Tällä tavalla välitetyissä tuloksissa toimituksessa pitää yhden kilpailijan kohdalla muuttaa seitsemän asiaa: sijoituksessa pisteen tilalle sulkumerkki, vaihtaa etu ja sukunimen paikkaa, lyhentää seuran nimi, panna minuuttien ja sekuntien väliin piste, panna sekuntien ja sadasosien väliin pilkku, panna tuloksen perään pilkku, lyödä tyhjät merkit pois ennen seuraavaa kilpailijaa, jotta nimet tulevat yhteen pötköön

NOPEUS JA VÄLITYSTAPA:

Mitä nopeammin tulokset saadaan lehdelle välitettyä, sitä varmemmin ne ehtivät seuraavan päivän lehteen. Paras tapa tulosten välitykseen nykytekniikalla on sähköposti. Faksilla lähettäminen tuo yhden työvaiheen lisää, kun tulokset kirjoitetaan toimitusjärjestelmään. Iltaisin toimituksessa ei enää ole tekstinkirjoittajia töissä. Toki faksillakin voi edelleen lähettää, mutta yleensä faksilla lähetetyt eivät ehdi seuraavan päivän lehteen.

Urheilutoimituksen ilta tiivistyy aina loppua kohden, kun deadline eli sivujen viimeinen mahdollinen valmistumisajankohta eli klo 23 lähestyy. Käytännössä tulokset pitäisi saada toimitukseen viimeistään klo 20, jotta ne ehtisivät seuraavan päivän lehteen. Aina on myös hyvä soittaa perään ja varmistaa, että ovat tulleet. Urheilutoimituksen sähköpostiin tulee illan mittaan kymmeniä, ruuhkailtoina jopa satoja viestejä. Siihen savottaan tulokset voivat hukkua, jos paimensoittoa ei tee.

Nopeuskaan ei kuitenkaan aina takaa sitä, että tulokset ovat seuraavan päivän lehdessä. Tulospörssin laajuus riippuu paljon kyseisen päivän urheiluosaston koosta lehdessä ja uutispäivän vilkkaudesta. Lehteen ei enää illalla voi lisätä sivuja vaikka aineisto jostain syystä paisuisi. Vilkkaana uutispäivänä tulospörssi saattaa kärsiä.


Matti Majasaari
SK-urheilu