TAVOITTEET

Yhdistys toteuttaa toimialueellaan tarkoitustaan:

  • kehittämällä ja ylläpitämällä kilpailutoimintaa
  • järjestämällä kilpailutilaisuuksia sekä edistämällä hiihdon harrastusta
  • edistämällä uusien hiihtoseurojen perustamista ja huolehtimalla siitä, että mahdollisimman monet muutkin urheiluseurat pitävät hiihtoa ohjelmassaan
  • tehostamalla jäsentensä toimintaa järjestämällä koulutus- ja neuvontatilaisuuksia
  • toimimalla hiihdon edunvalvojana toiminta-alueella
  • toimimalla yhteistyössä Suomessa ja ulkomailla toimivien yhteisöjen kanssa
  • harjoittamalla julkaisutoimintaa sekä voittoa tavoittelematta urheiluvälineiden välitystä jäsenilleen sekä tekemällä toiminnan vaatimia sopimuksia.

 

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi